Ordensplan

 • Elever må kun forlade skolen i skoletiden efter aftale med Jens

Påklædning

 • Jakker på plads i garderobe – Bh-3. kl. skoene af. Resten af årgangene kan beslutte det på klassen.
 • Hatten af i timerne

I timerne

 • Klasselærer noterer fravær i fraværsprotokol.
 • Ingen mad og drikke i timerne (skal pakkes væk).
 • Toilet besøg (Lærere fastsætter selv regler).

Rygning

 • Eleverne må IKKE ryge på skolen. Opdages det tages der kontakt til hjemmet. Rygning på skolens område medfører sanktioner (bestemmes af bestyrelsen).

Mobil

 • Må kun bruges i timerne, hvis det er aftalt med læreren.
 • Team 1 og Team 2 må ikke bruge mobil på skolen.
 • Man må ikke optage film på skolen, uden at det aftales med lærerne eller kontoret.

Computere

 • Skolens computere må ikke bruges i frikvartererne
 • Medbringer man egen computer kan man få adgang til skolens trådløse netværk.Medbringer man computer i skole er det skolearbejde og der gælder samme regler for brugen som for vores egne computere.

Frikvarter og Elektronik

 • Formiddagsfrikvarter er fri for elektronik. Dvs. iPads, telefoner og computere.
 • Eftermiddagsfrikvarter – her må man anvende egne apparater for Team 3-5. Det man har installeret regner skolen med at man har forældregodkendelse til at anvende. Check f.eks aldersgrænser på spil mm. Husk at det stadig ikke er tilladt at optage film af hinanden.

Efter skoletid

 • Børn i alderen bh.kl til og med 3. klasse skal være indskrevet i SFO, hvis de skal være på skolen efter skoletid.
 • Elever fra og med 4. klasse må være på skolen efter skoletid. Man må dog ikke “købe ind” og medbringe slik/sodavand mm. til misundelse for de børn som er i SFO/Børnehave. Man skal følge skolens regler og anvisninger fra det personale som er på arbejde.