VÆRDIGRUNDLAG

RØDDING FRISKOLE er en Grundtvig Koldsk friskole, hvor trivsel, samtale og skolen for livet er i centrum. Vi prioriterer det forpligtigende fællesskab, der fremmer den enkeltes ansvarlighed og samarbejdsevne. Initiativ, faglighed og personlig engagement er for os vigtige elementer til udvikling af elever og medarbejdere

TRIVSEL ER:
– At man føler sig tryg og værdsat
– At børn og forældre føler sig velkomne og godt tilpas
– At hverdagen fungerer og er udfordrende socialt og fagligt

SAMTALE ER:
– At vise gensidig respekt og interesse for hinandens
synspunkter
– At der er en tillidsfuld og åben dialog mellem skole og
hjem
– At lytte og argumentere for synspunkter og handlinger
også selv om man er uenig.

SKOLEN FOR LIVET ER:
– En skole, der udvikler børnene menneskeligt og fagligt, så
de er klar til livet og samfundet.
– At blive bevidst om og arbejde med egne styrker og
svagheder i det forpligtigende samarbejde.
– At blive parat til at deltage i forandringerne og
udfordringerne i det moderne samfund.

ANSVARLIGHED OG SAMARBEJDSEVNE:
– At kunne bestemme inden for de givne rammer
– At handle under hensyntagen til andre og sine omgivelser
– At forvalte den frihed og tillid man møder
– At modtage råd, vejledning, ros og kritik på en god måde
– At vedgå sine valg

INITIATIV ER:
– Viljen til at ville skaber evnen til at kunne
– At turde være aktiv, deltagende og igangsættende
– At omsætte idé til handling

FAGLIGHED ER:
– At dygtiggøre sig såvel bogligt, kreativt som motorisk.
– At følge de fastlagte mål for fagene
– At bevare lysten til at fordybe sig og lære
– At udvikle egenskaber til egen læring

FÆLLESSKAB ER
– Samhørighed mellem elever, forældre og ansatte på
Rødding Friskole
– At ville hinandens selskab
– At respektere og interessere sig for hinanden
– At udvikle interesse for samfundet, miljøet og verden

RØDDING FRISKOLE er en Grundtvig Koldsk friskole, hvor trivsel, samtale og skolen for livet er i centrum. Vi prioriterer det forpligtigende fællesskab, der fremmer den enkeltes ansvarlighed og samarbejdsevne. Initiativ, faglighed og personlig engagement er for os vigtige elementer til udvikling af elever og medarbejdere