HVORDAN BLIVER JEG ELEV?

Indskrivning til alle klasser på skolen kan finde sted hver dag i skoletiden telefonisk eller ved personlig henvendelse på kontoret. 

Elever, der ønskes indskrevet, vil inden optagelse blive inviteret med deres forældre til en personlig samtale med skoleleder Jens Christiansen og evt. klasselæreren.

Samtalen indledes med en rundvisning af to af skolens elever og afsluttes med en samtale. Hvis der er plads i den klasse du skal går i kan du starte, når du ønsker det. Der er 14 dages prøvetid. Prøvetiden er gratis, hvis du ikke efter prøvetiden optages på skolen. Prøvetiden kan efter behov og aftale forlænges. Elever som starter på skolen ved et skoleårs start har forlænget prøvetid indtil efter lejrskolen i august/september.

Læs mere om skolens rammer i forhold til klassestørrelser – tryk her: Klassestørrelser

 

BØRNEHAVEKLASSEN

Der afholdes indskrivningsmøde i november måned. Børn der er tilmeldt friskolens børnehave er automatisk sikret plads i børnehaveklassen. De resterende pladser kan reserveres ved at kontakte skolen.