VÆRDIGRUNDLAG

Vi har i Rødding Friskoles Børnehave udarbejdet følgende, som et supplement til Rødding Friskoles værdigrundlag
Rødding Friskoles Børnehave er et sted hvor fællesskab, dialog, selvværd og udvikling er vigtige værdier.

FÆLLESSKAB ER

Samhørighed imellem børn og forældre og ansatte i børnehaven.

At vi prioriterer samarbejdet imellem os og skolen, for at skabe en rød tråd igennem børnehaveliv og skoleliv.

At børnene lærer at acceptere hinandens forskelligheder.

At alle med berøring til vores børnehave og skole opbygger et ejerskab, som er drivkraften i fællesskabet.

UDVIKLING ER

At vi hver dag møder børnene i børnehøjde og sørger for, at de trives og udvikler sig.

At personalet og børnehaven udvikler sig i takt med samfundet omkring sig.

At der bevidst tilrettelægges læringsmiljøer for børnene.

LÆRING ER

At børnene bliver præsenteret for ny viden

At børnene får tid til at fordybe sig

At børnene møder udfordringer og krav

At børnene guides i deres sociale læringsprocesser med hinanden

DIALOG ER

Måden hvor vores holdninger og værdigrundlag udfordres.

Måden hvor vi kan reflektere over vores handlinger.

At vi dagligt prioriterer kontakt med forældrene omkring deres barns trivsel i børnehaven.

At vi lærer børnene at lytte og sætte ord på oplevelser og hverdagssituationer i dagligdagen.

At anerkende at man kan være uenig og dermed skabe plads til forskellighed.

SELVVÆRD ER

Det enkelte barns anerkendelse af den man er.

At vi hver dag lærer børnene at udvise ansvarlighed, både over for sig selv men også over for andre.

At vi giver børnene en oplevelse af at være betydningsfulde for dermed at styrke den enkeltes selvværd.