PRISER

Prisen for en plads i Rødding Friskoles børnehave er kr. 1655 (2018) pr. barn pr. måned. Kommunen yder en søskenderabat på kr. 806 (2018) pr. måned pr. barn i kommunal dagpleje eller børnehave. Denne søskenderabat fratrækkes i den opkrævede pris for børnehavepladsen.

Et børnehavebarn med en søskende i SFO ydes en rabat på kr. 440 pr. søskende i SFO.

Opsigelsesvarslet er, som i Vejen Kommune, til den 1. i en måned + 1 måned.