FORÆLDRERÅD

Børnehaven er en privat institution og en del af Rødding Friskole. Friskolens bestyrelse er den øverste myndighed og børnehaveforældre er valgbare til denne. Forældrerådet for børnehaven vælges blandt børnehavens forældre og indstiller beslutninger til skolens bestyrelse.

FORÆLDRERÅD 

Lise Monrad Sørensen

Maria Prinds

Diana Østergaard

Tina Kühne

Heidi Boye

Randi Philipp

Charlotte Schmidt (børnehaveleder)

Lianne Sørensen og Kristina Arndal skiftes til at deltage som medarbejderrepræsentant.